Chúa là sự khôn ngoanC  

TRUYềN GIÁO TIN TốT

Cho những gì bạn cầu nguyện - slideshow

Primeira dia

Cầu nguyện để phá vỡ các lực lượng của SA TĂNG