Chúa là sự khôn ngoanC  

TRUYềN GIÁO TIN TốT

Đối với những gì bạn cầu nguyện-trình chiếu

Primeira dia

Cầu nguyện để phá vỡ các lực lượng của SA TĂNG